A Crowdsourced Security Platform

Nền tảng kết nối cộng đồng chuyên gia an ninh mạng và doanh nghiệp có nhu cầu tìm kiếm các lỗ hổng bảo mật trong sản phẩm

Dành cho doanh nghiệp

WhiteHub cung cấp một giải pháp công nghệ giúp doanh nghiệp tiếp cận cộng đồng hơn 500 chuyên gia bảo mật nhằm phát hiện lỗ hổng bảo mật nguy hiểm trong sản phẩm, bao gồm những lỗ hổng mà các dịch vụ truyền thống hay công cụ tự động không thể phát hiện được.

Vì sao doanh nghiệp cần Crowdsourced Security
For Enterprise

Dành cho chuyên gia

WhiteHub cung cấp một môi trường chuyên nghiệp và minh bạch cho những nhà nghiên cứu, hacker mũ trắng và kỹ sư an ninh mạng được phát huy tài năng, xây dựng uy tín và tạo ra thu nhập dựa trên chính niềm đam mê của mình thông qua việc kiểm thử bảo mật cho các sản phẩm của doanh nghiệp.

Trở thành chuyên gia WhiteHub
For Researcher

Những con số về WhiteHub

Sau hơn 1 tháng triển khai, WhiteHub đã đạt được những con số ấn tượng

20

chương trình đã được tạo

500+

nhà nghiên cứu tham gia

500M+

đã trao thưởng

400+

lỗ hổng được phát hiện