New updates for One Mount Group Bug Bounty program

Vietnamese below / Bài viết Tiếng Việt ở bên dưới.

Bug Bounty Program scope now includes VinShop app

One Mount Group’s bug bounty program, officially launched on WhiteHub platform last September, has been updated to include their new VinShop app. VinShop is a mobile application exclusively for convenience store owners and One Mount Group’s partners. VinShop’s goal is to revolutionize the vast “world” of convenience stores in Vietnam. With the VinShop app, convenience store owners can make orders with good prices and many incentives, from famous brands and suppliers and always guaranteed quality. Moreover, VinID’s partners can optimize the efficiency of their store management on the VinID app and make payments via VinID Pay e-wallet.

The Bug Bounty program of One Mount Group is still semi-private, all researchers can find the program and apply to join but will need the approval of One Mount Group to participate. For more information please go to https://whitehub.net/programs/onemount/.

Report bug feature has been added to VinID website

One Mount Group has also added the new Bug Reporting feature to their website at https://vinid.net/, if anyone finds a vulnerability in VinID or VinShop app, please open the last menu “Hỗ trợ” and click on the last item on the list “Báo cáo bảo mật” to go to WhiteHub and submit the bug report.


Phạm vi chương trình Bug Bounty được bổ sung ứng dụng VinShop

Chương trình Bug Bounty của One Mount Group, chính thức công bố trên nền tảng WhiteHub vào tháng 9 vừa qua đã được cập nhật để bổ sung ứng dụng VinShop mới của họ. VinShop là ứng dụng di động dành riêng cho các chủ cửa hàng tạp hóa và các đối tác của One Mount Group. Mục tiêu của VinShop là cách mạng hóa “thế giới” cửa hàng tạp hóa tại Việt Nam. Với ứng dụng VinShop, các chủ cửa hàng tạp hóa có thể đặt hàng với giá tốt và nhiều ưu đãi, từ các thương hiệu, nhà cung cấp nổi tiếng và chất lượng luôn được đảm bảo. Hơn nữa, các đối tác của VinID có thể tối ưu hóa hiệu quả quản lý cửa hàng của mình trên ứng dụng VinID và thanh toán qua Ví điện tử VinID Pay.

Chương trình Bug Bounty của One Mount Group vẫn là chương trình bán riêng tư (semi-private), tất cả các chuyên gia đều có thể tìm thấy chương trình và đăng ký nhưng sẽ cần sự chấp thuận của One Mount Group để tham gia. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://whitehub.net/programs/onemount/.

“Báo cáo bảo mật” được thêm vào website VinID

One Mount Group cũng đã thêm tính năng Báo cáo bảo mật vào trang web của VinID tại địa chỉ https://vinid.net/, nếu bạn phát hiện thấy lỗ hổng trong ứng dụng VinID hoặc VinShop, vui lòng mở menu cuối cùng “Hỗ trợ” và nhấp vào cuối cùng trong danh sách “Báo cáo bảo mật” để truy cập WhiteHub và gửi báo cáo lỗi.