The Next generation of Penetration testing

Giúp doanh nghiệp triển khai các dịch vụ pentest hiệu quả hơn thông qua cộng đồng hơn 500 chuyên gia bảo mật tại WhiteHub

Hiệu quả

Hiệu quả

Với cùng một ngân sách đầu tư, WhiteHub mang lại số lượng lỗ hổng ở mức độ nguy hiểm nhiều hơn 7 lần so với dịch vụ truyền thống.

Tối ưu ROI

Tối ưu ROI

Doanh nghiệp chỉ trả chi phí cho những lỗ hổng có ảnh hưởng trực tiếp đến các hệ thống và sản phẩm, thay vì phải trả phí thuê chuyên gia theo thời gian.

Toàn diện

Toàn diện

Hàng trăm chuyên gia cùng tham gia kiểm thử với các góc nhìn khác nhau giúp đảm bảo tính bao phủ tất cả vấn đề trong sản phẩm của doanh nghiệp.

Benefits

So sánh WhiteHub Pentest và dịch vụ Pentest truyền thống

Tiêu chí Traditional Pen Testing WhiteHub Pentest
Chuyên môn
Nguồn lực Chuyên môn Pentesters Bao gồm các Pentesters, White-hat hackers và các chuyên gia, kỹ sư bảo mật với nhiều kỹ năng đa dạng
Số lượng
Số lượng 1 – 5 Lên tới hàng trăm chuyên gia tùy thuộc nhu cầu, budget và phạm vi của doanh nghiệp
Kỹ năng
Kỹ năng Không đầy đủ Đầy đủ tất cả các kỹ năng về Pentest
Lựa chọn chuyên gia phù hợp
Lựa chọn chuyên gia phù hợp Không có Các chuyên gia được CyStack lựa chọn dựa trên kỹ năng và kinh nghiệm từ WhiteHub.
Thời gian
Cách thức triển khai Thời gian Thường trong giờ hành chính Ngay lập tức và liên tục 24/7
Phương pháp
Phương pháp Dựa trên các tiêu chuẩn và checklist cố định Các tiêu chuẩn, checklist được các chuyên gia từ WhiteHub kết hợp với sự sáng tạo, năng lực và kinh nghiệm cá nhân
Tính bao phủ
Tính bao phủ Không có Các góc nhìn khác nhau của hàng trăm chuyên gia giúp bao phủ đầy đủ tất cả các vị trí có thể bị tấn công của sản phẩm.
Tương tác giữa đội kiểm thử và đội phát triển
Tương tác giữa đội kiểm thử và đội phát triển 2-3 tuần 1 lần tuỳ vào từng nhà cung cấp Theo yêu cầu hoặc liên tục với nền tảng giao tiếp tại WhiteHub
Báo cáo
Kết quả Báo cáo Một báo cáo duy nhất vào cuối các chu kỳ (tháng, quý, năm) Nhận báo cáo liên tục và trích xuất báo cáo (tổng hợp hoặc chi tiết) tại mọi thời điểm
Chất lượng
Chất lượng Low severity
Tập trung vào các mục của checklist (ví dụ OWASP) thay vì những vấn đề cụ thể; không tái hiện được các hình thức tấn công thực tế của tin tặc để tìm kiếm lỗ hổng
Critical severity
Tập trung vào những lỗ hổng nguy hiểm nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống của khách hàng dựa trên việc thử nghiệm khai thác lỗ hổng
Đánh giá mức độ nguy hiểm
Đánh giá mức độ nguy hiểm Chủ quan của nhà cung cấp Tuân thủ tiêu chuẩn VRT và CVSS Rating và dựa trên phản hồi thực tế từ khách hàng
Tư vấn khắc phục
Tư vấn khắc phục Chủ quan của nhà cung cấp Tuân thủ tiêu chuẩn VRT và CVSS Rating và dựa trên phản hồi thực tế từ khách hàng
Tư vấn khắc phục
Hỗ trợ Tư vấn khắc phục Sơ bộ Được tư vấn phương pháp khắc phục triệt để và nhanh nhất từ chuyên gia và CyStack
Re-Testing
Re-Testing Phụ thuộc từng đối tác và có thể phát sinh chi phí Hỗ trợ kiểm thử liên tục đến khi vấn đề được khắc phục triệt để (không phát sinh thêm chi phí)

Case Study nổi bật

VNTRIP OTA

Sau 2 tháng triển khai, hơn 50 lỗ hổng bảo mật nguy hiểm đã được phát hiện trên hệ thống của VNTRIP, giúp giảm thiểu đáng kể rủi ro bảo mật.

Tìm hiểu thêm