Bảng giá

Lựa chọn các gói sản phẩm phù hợp cho từng giai đoạn và quy mô cụ thể.

WhiteHub Bounty


3.000.000VNĐ/tháng

VNĐ/tháng

Khách hàng tự quản lý chương trình bug bounty

Khách hàng tự lựa chọn chuyên gia

Khách hàng trao thưởng cho chuyên gia

Khách hàng tự khắc phục lỗ hổng


Tối đa 1 chương trình

Chỉ có thể triển khai chương trình công khai và hạn chế

Giới hạn số lượng và phạm vi ứng dụng

Không giới hạn số lượng lỗ hổng

Không giới hạn số lượng chuyên gia

Có hệ thống quản lý ngân sách

Có tính năng quản lý nhóm

Trích xuất báo cáo 24/7

ĐĂNG KÝ

WhiteHub Pentest


3.000.000VNĐ/tháng

VNĐ/tháng

+ Chi phí quản lý và tư vấn khắc phục lỗ hổng

WhiteHub hỗ trợ quản lý chương trình bug bounty

WhiteHub lựa chọn chuyên gia phù hợp

WhiteHub trao thưởng cho chuyên gia

WhiteHub tư vấn phương án khắc phục lỗ hổng


Không giới hạn số chương trình

Triển khai chương trình công khai, hạn chế hoặc bí mật

Không giới hạn số lượng ứng dụng

Không giới hạn số lượng lỗ hổng

Không giới hạn số lượng chuyên gia

Có hệ thống quản lý ngân sách

Có tính năng quản lý nhóm

Trích xuất báo cáo 24/7

ĐĂNG KÝ

Lưu ý: Bảng giá trên chưa bao gồm chi phí mà khách hàng phải trả cho các chuyên gia khi phát hiện các lỗ hổng bảo mật. Xem thêm Bounty Guidance

Many businesses have trusted WhiteHub

SendoVinIDMitsubishiFinhayWatsonsGiaohangtietkiemVntripGetFlyBee The MoveOpen CommerceTomoChainVNDCOlacityFastLuxstayNovaonFiinMOGECRMVNCGoStreamGimasysIVYPREPStringeeFireAppsNamiFlowTrustpayHostVNezCloudGcallTycoonCyclicIAENukeViet