Các gói sản phẩm

WhiteHub cung cấp các gói sản phẩm phù hợp cho từng giai đoạn và quy mô cụ thể của doanh nghiệp

WhiteHub Pentest

WhiteHub Bounty

(Khách hàng tự quản lý)

Cung cấp nền tảng giúp doanh nghiệp tiếp cận cộng đồng hơn 500 chuyên gia an ninh mạng thông qua các chương trình Bug Bounty.

Tìm hiểu thêm
WhiteHub Bounty

WhiteHub Pentest

(Quản lý bởi CyStack)

CyStack chọn lọc các chuyên gia phù hợp từ WhiteHub, quản lý chương trình Bug bounty và hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục các lỗ hổng được phát hiện.

Tìm hiểu thêm

Nhiều doanh nghiệp tin tưởng
và lựa chọn WhiteHub

Vntrip logo
Getfly logo
Hostvn logo
Luxstay logo
Finhay logo
IVYPREP logo
IAE logo
MOG logo
Trustpay logo