Các gói sản phẩm

WhiteHub cung cấp các gói sản phẩm phù hợp cho từng giai đoạn và quy mô cụ thể của doanh nghiệp

WhiteHub Bounty

(Khách hàng tự quản lý)

Cung cấp nền tảng giúp doanh nghiệp tiếp cận cộng đồng hơn 500 chuyên gia an ninh mạng thông qua các chương trình Bug Bounty.

Tìm hiểu thêm

WhiteHub Pentest

(Quản lý bởi CyStack)

CyStack chọn lọc các chuyên gia phù hợp từ WhiteHub, quản lý chương trình Bug bounty và hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục các lỗ hổng được phát hiện.

Tìm hiểu thêm

Nhiều doanh nghiệp tin tưởng và lựa chọn WhiteHub

vntrip
getfly
hostvn
luxstay
finhay
ivyprep
iaev
mog
trustpay